Be­kvä­ma sport­sto­lar

Allt Om BILAR - - Provkörning -

JAG FÅR HÅL­LA på ett tag in­nan jag hit­tar rätt kör­ställ­ning och kanske be­ror det på de re­la­tivt plat­ta sit­sar­na. Bak­sä­tet sak­nar li­te fot- och benut­rym­me och här bli vin­keln på mi­na lår väl­digt brant. Jag sit­ter ock­så lågt bak med små si­doru­tor och en kort bak­dörr. Bak­sä­tet blir av­gö­ran­de för om den här bilen fun­kar för en barn­fa­milj. Tyst ku­pé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.