Fi­na kö­re­gen­ska­per

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AU­DI BYG­GER MÅNGA bi­lar som har väl­digt bra kö­re­gen­ska­per – väl­digt bra kon­takt mel­lan fö­ra­re och bil. A1 och A5 är två av mi­na ab­so­lu­ta favoriter i den gen­ren. Q2 är in­te långt ef­ter, men trots att Au­di flyt­tat isär hju­len så långt det ba­ra går har det in­te gått att helt byg­ga bort den hög­re tyngd­punk­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.