Svårsla­gen ba­lans

Allt Om BILAR - - Provkörning -

150 HÄST­KRAF­TER OCH 250 Nm kanske in­te lå­ter myc­ket för värl­den och det är lätt att loc­kas av fyr­hjuls­drift till två­li­ters­mo­to­rer­na. Men jag tyc­ker att 1,4-li­ters­ben­si­na­ren med den ef­fek­ti­va tek­ni­ken med cylinderavstängning ger bilen en per­fekt och svårsla­gen ba­lans. Mo­torn re­a­ge­rar snabbt och har än­då låg för­bruk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.