At­trak­tivt start­pris

Allt Om BILAR - - Provkörning -

JAG HA­DE GISSAT på 50 000 kro­nor mer för samt­li­ga Q2-mo­del­ler och tack va­re ett re­la­tivt stort lastut­rym­me tror jag att Q2 kan bli en otrev­lig över­rask­ning för fle­ra av kon­kur­ren­ter­na. Ett start­pris på 230 000 kro­nor är väl­digt at­trak­tivt och det här är en mångsidig bil som kan pas­sa många. Det blir svårt för till ex­em­pel Vol­vo att hänga med ner­åt i pris­lis­tan med si­na nya mo­del­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.