In­tres­san­ta de­tal­jer

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AU­DI HAR PÅ se­na­re år stra­mat åt si­na lin­jer och gjort i det när­mas­te trå­ki­ga och in­tets­ä­gan­de bi­lar. Nu tyc­ker jag att man vå­gat li­te mer med Q2 och här finns många in­tres­san­ta de­tal­jer. Ba­ra att man täckt c-stol­pen och där­med flir­tat li­te med coo­la R8 känns väl­digt fräscht för att va­ra Au­di. Jag gil­lar ock­så den de­la­de skuld­ran. La­gom tufft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.