Känns nu som var­dag

Allt Om BILAR - - Provkörning -

NÄR AU­DI FÖRST vi­sa­de vir­tu­al cock­pit var det nå­got nytt och spän­nan­de. Nu, ba­ra någ­ra år se­na­re, känns det som var­dag. Mer­ce­des har verk­li­gen lyft rib­ban med sin nya E-klass. Någ­ra av de­signkne­pen i in­red­ning­en – som ljus i in­stru­ment­pa­ne­len vid hands­fac­ket – är fräckt och de rö­da de­tal­jer­na i sport­de­sig­nen gil­lar jag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.