Myc­ket med från start

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET FINNS EN hel del ut­rust­ning re­dan i grundut­fö­ran­det här, som till ex­em­pel kli­matan­lägg­ning, lju­dan­lägg­ning och di­ver­se el­funk­tio­ner. F- Sport­ver­sio­nen som vi kör har allt – in­klu­si­ve en lju­dan­lägg­ning i världs­klass. Jös­ses så bra det lå­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.