Upp­levs som kraft­full

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DRIV­LI­NAN I LEXUS GS 450h har op­ti­me­rats för att le­ve­re­rat så myc­ket komfort som möj­ligt. Sam­ti­digt upp­levs den som kraft­full med sin V6-mo­tor på 292 häs­tar och den to­ta­la an­giv­na sy­ste­mef­fek­ten på 345 häst­kraf­ter. Bra gre­jer, det här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.