Sko­da Su­perb TDI 190 DSG 4x4

Allt Om BILAR - - Intervju -

Grundpris: 325 400 kro­nor. TILLÄGG: Me­tal­liclack: 6 500 kr. Bak­sä­te­spa­ket: 2 500 kr. La­ne as­sist och Blind Spot: 7 500 kr. Bu­si­ness Al­can­ta­ra: 9 900 kr. Di­gi­tal radio: 1 000 kr. Drag­pa­ket: 7 900 kr. In­fo­tain­ment: 11 900 kr. Tråd­lös ladd­ning, WLAN: 2 400 kr. Lättme­tall­fäl­gar: 7 500 kr. Pap­pers­korg: 500 kr. Multi­funk­tions­lä­der­ratt: 900 kr. Upp­värm­da fram- och bak­sä­ten: 2 300 kr. Ser­vice­kost­nad förs­ta 6000 mi­len: 11 694 kr.

två kro­nor per mil. En tre-fy­ra år gam­mal TDI 170 med au­to­mat­lå­da och fyr­hjuls­drift kos­tar cir­ka 220 000 kro­nor. Pri­set har allt­så sjun­kit med lågt räk­nat 100 000 kro­nor, vil­ket ger yt­ter­li­ga­re cir­ka 17 kro­nor per mil.

I höst kom­mer Sko­das li­te stör­re suv Ko­diaq till Sve­ri­ge. Åter­i­gen känns det som att Sko­da rul­lar fram en bil som pas­sar per­fekt på den svens­ka mark­na­den.

Men prislap­pen blir, pre­cis som för Su­perb, av­gö­ran­de för hur den lyc­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.