SE UPP MED:

Allt Om BILAR - - Beg-bil -

! UTSATT KONDENSOR. Kon­den­sorn till AC:n sit­ter på ett to­kigt stäl­le och kan ska­das, vil­ket drab­bat ett an­tal äga­re. Un­der­sök så att sy­ste­met fun­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.