Hö­ger­styr­da nå­got bil­li­ga­re

Allt Om BILAR - - Klassikern -

38 800 svens­ka kro­nor stod det på prislap­pen på den här svensk­sål­da E-ty­pen 1966. För en väns­ter­styrd cab­ri­o­let som bilen i testet får man räk­na med 350 000 och upp till 800 000 kro­nor. En hö­ger­styrd E-ty­pe och kanske då i cou­péut­fö­ran­de är nå­got bil­li­ga­re och minst at­trak­tiv är den in­te alls så vack­ra 2+2-ver­sio­nen.

E-ty­pe bygg­des på sam­ma li­na i Browns La­ne, Co­ventry där man ti­di­ga­re byggt le­gen­der som XK 120 och XK 140 på 50-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.