Back­lju­sen fun­ge­rar in­te

Allt Om BILAR - - Besiktning - MOR­GAN ISACSSON

4Jag ska snart be­sik­ta min bil och har märkt att back­lju­sen in­te fun­ge­rar. Kom­mer det att stäl­la till pro­blem för mig? Jo­han­na MOR­GAN: Nej, vid kon­troll­be­sikt­ning görs in­te nå­gon kon­troll av att back­nings­strål­kas­ta­re fun­ge­rar. Men på lätt bil och lätt släp­vagn från års­mo­dell 1984 och fram­åt kon­trol­le­ras att back­lju­set in­te kan ly­sa om fri­lä­ge el­ler väx­el

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.