Hit­tar in­te chas­si­num­mer

Allt Om BILAR - - Besiktning -

3Jag har en Chev­ro­let trans­port 2004 och kan in­te be­sik­ta min bil ef­tersom chas­si­num­ret in­te syns. Jag har ringt många stäl­len men har fort­fa­ran­de in­te hit­tat det. Kan du hjäl­pa mig? Aram MOR­GAN: Det in­stan­sa­de chas­si­num­ret på Chev­ro­let Trans Sport av års­mo­dell 2004 är pla­ce­rat i mo­torut­rym­met på för­stärk­nings­plå­ten/ bal­ken bakom hö­ger strål­kas­ta­re. Om det ur­sprung­li­ga in­stan­sa­de chas­si­num­ret rostat bort mås­te du se till att få ett nytt chas­si­num­mer in­stan­sat och där­ef­ter lå­ta gö­ra en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning av bilen för att sä­ker­stäl­la att det är rätt bil.

Chas­si­num­ret på Chev­ro­let Trans Sport 2004 sit­ter i mo­torut­rym­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.