Var­för tap­par bilen ström?

Allt Om BILAR - - Mekanikern - JO­NAS CARLS­SON ALLT OM BILARs me­ka­ni­ker­ex­pert

3Min bil tap­par ström, det vill sä­ga bat­te­ri­et lad­das ur. Men bat­te­ri­et är ­re­la­tivt nytt och ge­ne­ra­torn fun­ge­rar bra. Vet du vad det kan va­ra?

Lä­sa­re JO­NAS: Om bilen drar tjuv­ström, vil­ket dock är ovan­ligt, be­ror det of­tast på ef­ter­mon­te­ra­de till­be­hör så som hands­free, gps el­ler lik­nan­de som lig­ger och drar även med av­stängd tänd­ning. Mer van­ligt är att man helt en­kelt kör för många kor­ta kör­sträc­kor och ald­rig lå­ter bat­te­ri­et hin­na få till­ba­ka sin ful­la ladd­ning. Om bilen ald­rig får rul­la någ­ra läng­re sträc­kor (säg mer än 2–3 mil åt­minsto­ne varan­nan vec­ka) så bör bat­te­ri­et un­der­hållslad­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.