Ploc­ka bort tänd­stif­tet?

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

4Vår lo­ka­la po­lis re­kom­men­de­rar att ploc­ka bort ett tänd­stift för att gö­ra det rik­tigt krång­ligt för pre­sum­ti­va biltju­var. Hur smart är det? Hur myc­ket stryk får mo­torn om en kör med ett stift bor­ta? Björn JO­NAS: Det var den säms­ta idén nå­gon­sin. Om du kan kö­ra med ett stift bor­ta kan ju ock­så tju­ven det. Dess­utom ska­dar det mo­torn nå­got oer­hört. Jag hop­pas att det är ett skämt.

Ett stöld­larm kan lig­ga bakom blin­kers­pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.