Mo­torn lå­ter myc­ket

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

6Jag har en Vol­vo V40 2.0t av 2003 mo­dell. Jag har ett pro­blem med att mo­torn lå­ter oer­hört myc­ket när jag kör på al­la väx­lar för­u­tom när den lig­ger i fem­mans väx­el. Vad kan det va­ra för ­pro­blem? Mark

JO­NAS: Sli­ten väx­ellå­da lå­ter det som. Pro­va att by­ta väx­ellåds­ol­ja. Hjäl­per in­te det så har du even­tu­ellt ty­värr en dyr re­pa­ra­tion fram­för dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.