Var­nings­blin­kers ­stru­lar

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

1Jag har en Re­nault Kangoo. Central­lå­set går igång och sam­ti­digt star­tar var­nings­blin­kers när jag kör. Om jag tryc­ker två gång­er, allt­så på och sen av på var­nings­blin­ker­sen, stängs den av för att när som helst star­ta igen. Vad be­ror det på?

Lä­sa­re JO­NAS: Kan be­ro på ett stöld­larm. Kon­trol­le­ra om det sit­ter ett ef­ter­mon­te­rat larm i bilen. Det kan ibland stäl­la till be­kym­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.