Bilen dog – vad hände?

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

2Jag har en Se­at Aro­sa 1,4 99-års­mo­dell. Mitt i en ac­ce­le­ra­tion från noll till 80 kilo­me­ter i tim­men så dog bilen plöts­ligt och bat­terin­di­ka­torn bör­ja­de ly­sa. Se­dan vil­le bilen in­te star­ta. Det blev bog­se­ring. Vad kan ha hänt?

Lä­sa­re JO­NAS: Att bat­te­ri­lam­pan tänds när mo­torn dör är fullt nor­malt och rik­tigt. Vad se­dan felet be­ror på får en un­der­sök­ning ge svar på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.