KUND­TJÄNST FÖR PRE­NU­ME­RAN­TER

Allt Om BILAR - - Innehall -

Det är vik­tigt att det är en­kelt att va­ra kund hos oss. När du har ­ak­ti­ve­rat din prenumeration kan du en­kelt skö­ta di­na ären­den on­li­ne på all­tom­bi­lar.pren­ser­vice.se/ kund­tjanst, där finns ock­så frå­gor och svar. Du kan ock­så ringa till oss på tel: 0770-457 195.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.