Dubb- och vin­ter­däck rul­lar trögt 3

Allt Om BILAR - - Rivstart Vi Vill Veta Sanningen Om Dubbdäcken -

Det stäm­mer in­te som ge­ne­rell för­kla­ring. Vin­ter­däck har van­ligt­vis läg­re rull­mot­stånd tack va­re att mönst­ret är ”la­mel­le­rat”, det vill sä­ga att det be­står av oli­ka la­ger. Vin­ter­däck har ock­så en an­nan gum­mib­land­ning och en an­nan stom­me, bä­ran­de del, än som­mar­däck. Där­e­mot kan för­stås väg­ba­nan med djup snö öka mot­stån­det för bi­len, men det har in­te med själ­va däc­kets rull­mot­stånd att gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.