Våt­grepp 1

Allt Om BILAR - - Rivstart Vi Vill Veta Sanningen Om Dubbdäcken -

Vi har i al­la år fått hö­ra att de dubb­fria vin­ter­däc­ken är så myc­ket bätt­re på de där regn­blö­ta vägar­na vi har på hös­ten och på vå­ren, och på se­na­re år ock­så en stor del av vin­ter­må­na­der­na. Men nu vi­sar färsk forsk­ning från VTI att be­gag­na­de däck har lik­nan­de våt­grepp oav­sett om de är dub­ba­de el­ler in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.