Luf­ten 2

Allt Om BILAR - - Rivstart Vi Vill Veta Sanningen Om Dubbdäcken -

Dubb­däck ri­ver upp ­par­tik­lar i luf­ten som är skad­li­ga för män­ni­skan. Det lå­ter så lo­giskt. Men det finns forsk­ning som vi­sar att de par­tik­lar­na som dub­ben ri­ver upp är så sto­ra att de in­te an­das in och att de skad­li­ga par­tik­lar­na finns i luf­ten oav­sett om vi kör med dubb­däck el­ler in­te. De finns där av and­ra an­led­ning­ar.

Är det verk­li­gen far­ligt med mo­der­na dubb­däck i stor­stads­mil­jö? För­bud blir allt van­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.