MERCEDES G-KLASS.

Allt Om BILAR - - Rivstart Vi Vill Veta Sanningen Om Dubbdäcken -

Land Ro­ver la ner till­verk­ning­en av klas­si­kern De­fen­der och läm­na­de fäl­tet fritt för Mercedes li­ka klas­sis­ka G-Wa­gen, el­ler G-klass som Mercedes ock­så vill sä­ga. Det som ser ut som en lätt an­sikts­lyft­ning är i själ­va ver­ket en ny bil, myc­ket bre­da­re än den gam­la. Nya G-klass blir ock­så lät­ta­re än den för­ra ver­sio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.