RE­NAULT MEGANE RS.

Allt Om BILAR - - Rivstart Vi Vill Veta Sanningen Om Dubbdäcken -

Un­der 2016 fick vi se en ny Megane och Re­nault har där­med satt högs­ta fart för att ock­så ploc­ka fram en RS-ver­sion. Jäm­fört med da­gens Megane RS ser vi bland an­nat dubb­la av­gas­rör och stör­re Brem­bo-bromsar. Nya RS kom­mer en­dast som fem­dör­rarsmo­dell och det blir allt­så ing­en renod­lad coupé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.