VW TI­GU­AN.

Allt Om BILAR - - Rivstart Vi Vill Veta Sanningen Om Dubbdäcken -

Nya Volks­wa­gen Ti­gu­an har säl­jer som smör i svens­ka bil­hal­lar. Men kanske ång­rar sig en och an­nan kö­pa­re när de ser de här bil­der­na. För Volks­wa­gen tes­tar som bäst en sju­sit­sig ver­sion som kom­mer att byg­gas först och främst för Ki­na. Men re­dan un­der näs­ta år kan den här bi­len ock­så le­ta sig till Eu­ro­pa och Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.