VOLKS­WA­GEN CC.

Allt Om BILAR - - Rivstart Vi Vill Veta Sanningen Om Dubbdäcken -

Un­der värs­ta die­sels­kan­dal­da­gar­na fun­de­ra­de VW på att skro­ta någ­ra mo­del­ler för att spa­ra peng­ar. Men CC fick fort­sät­ta och nu tes­tas den nya ge­ne­ra­tio­nen som bäst på ra­cer­ba­nan Nür­bur­gring. Mått­stoc­ken sägs va­ra BMW 4-se­rie GranCou­pe och kanske är det där­för som de­sig­nen är tyd­ligt ag­gres­si­va­re än ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.