BMW M5.

Allt Om BILAR - - Rivstart Vi Vill Veta Sanningen Om Dubbdäcken -

Näs­ta år ska BMW vi­sa en helt ny 5-se­rie och BMW har för­stås re­dan bör­jat tes­ta sin nya värsting M5 i söd­ra Spa­ni­en. Det en­da vi ser un­der ka­mou­fle­ring­en är att luftin­ta­get blir re­jält myc­ket stör­re. BMW ska ock­så upp­da­te­ra sin snyg­ga M4 Coupé men pre­cis som för M3-upp­da­te­ring­en så blir det där inga stör­re för­änd­ring­ar på mo­tor­ut­bu­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.