MERCEDES AMG GT RO­ADS­TER.

Allt Om BILAR - - Rivstart Vi Vill Veta Sanningen Om Dubbdäcken -

Mercedes ne­ka­de och ne­ka­de till att det skul­le kom­ma en Ro­ads­ter-ver­sion av nya AMG GT men här är bi­len. Mercedes har med­de­lat att bilens of­fi­ci­el­la namn blir AMG GT C Ro­ads­ter. Li­te läng­re fram ska det ock­så kom­ma en GT C Cou­pe. Kanske be­ty­der C:et att det kom­mer en värsting­mo­dell med stör­re motor och som då he­ter R, pre­cis som det finns en AMG GT R.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.