HYUN­DAI I30 N.

Allt Om BILAR - - Rivstart Vi Vill Veta Sanningen Om Dubbdäcken -

Hyun­dai med­de­la­de re­dan när de in­led­de sin sats­ning på ral­ly-VM att de pla­ne­ra­de att byg­ga värsting­bi­lar av si­na eta­ble­ra­de mo­del­ler. Och här är en – Hyun­dai i30 N. Golf GTI-utmanaren ska bör­ja säl­jas näs­ta år och i två ver­sio­ner. Mo­torn i bå­da blir en fyr­cy­lind­rig två­li­ter­stur­bo på mel­lan 240 och 260 häst­kraf­ter. Vi får ock­så en ny kvic­ka­re väx­ellå­da och ny styr­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.