El­bi­lar kan va­ra mil­jö­bo­var

Allt Om BILAR - - Brev -

Hej. Nu är det ju så att el­bi­len är den ab­so­lut störs­ta mil­jö­bo­ven så att pre­di­ka för des­sa är ba­ra dum­he­ter. Ba­ra att goog­la ifall den in­for­ma­tio­nen ute­bli­vit för bå­de po­li­ti­ker och jour­na­lis­ter.

JAN-ERIK:

Lä­sa­re

Nja, hur stor mil­jöpå­ver­kan el­bi­lar har be­ror för­stås på var i värl­den elen pro­du­ce­ras. I Sve­ri­ge har vi en väl­digt stor an­del vind- och vat­ten­kraft vil­ket gör att vi har den kanske re­nas­te elen i värl­den. I Tyskland och Ki­na är det ty­värr fort­fa­ran­de en stor an­del el från kol­kraft­verk. Men jag hål­ler med om att hur elen pro­du­ce­ras pra­tas det väl­digt li­te om. Och vi be­hö­ver ock­så en gång till dis­ku­te­ra hur ”ren” kärn­kraf­ten är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.