Bus­kul på små­vä­gar

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BE­ET­LE DU­NE HAR ett späns­tigt chas­si med di­rekt och has­tig­hets­be­ro­en­de styr­ning. Det är bus­kul att kö­ra den här bi­len på kur­vi­ga små­vä­gar. Men ty­värr finns in­te den elektro­nis­ka diff­broms som vi hit­tar i mo­der­na­re Golf GTI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.