Be­ta­lar för de­sig­nen

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BE­ET­LE BYG­GER PÅ gam­la Golf och det be­ty­der bland an­nat hög­re vikt och säm­re sä­ker­hets­ut­rust­ning. Det är omöj­ligt att in­te jäm­fö­ra med GTI, som spe­lar i sam­ma pris­klass, och den är så myc­ket bätt­re. Här är det de­sig­nen man be­ta­lar för – och då känns 300 000 kro­nor svet­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.