Det mesta in­går

Allt Om BILAR - - Provkörning -

I SVE­RI­GE FINNS ba­ra Spa­ce Star i ut­rust­ningsni­vån Kom­fort, och då in­går det all­ra nöd­vän­di­gas­te och ett par sa­ker till. Bi­len le­ve­re­ras med AC, ra­dio med cd, regn­sen­sor, fart­hål­la­re, el-back­speg­lar och blu­e­tooth. Yt­ter­li­ga­re till­val är den au­to­ma­tis­ka väx­ellå­dan och me­tal­liclack. Det är i stort sett allt – var­ken mer el­ler mind­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.