Bul­ler och vib­ra­tio­ner

Allt Om BILAR - - Provkörning -

UTRYMMENA I KU­PÉN räc­ker till för fy­ra vux­na av nor­mallängd – bra. Det som är mind­re bra är väg­bull­ret, och vib­ra­tio­ner­na. He­la bi­len vi­bre­rar när den står still på tom­gång, och när man kör känns vib­ra­tio­ner i rat­ten he­la ti­den. De då­li­ga väge­gen­ska­per­na gör ock­så sitt till, det är job­bigt att kö­ra den här bi­len, bå­de i stads­tra­fik och på lands­väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.