För­mod­li­gen läg­re be­tyg

Allt Om BILAR - - Provkörning -

FY­RA STJÄR­NOR I Eu­ro NCAP 2013. Se­dan dess har kra­ven skärpts och myc­ket ta­lar för att Spa­ce Star skul­le få ett läg­re be­tyg i dag. 6 krock­kud­dar, an­tisladd och an­tis­pinn, pa­nik­bromsas­si­stent, pa­nik­bromsvar­na­re och bäl­tes­sträc­ka­re – där har vi sä­ker­hets­ut­rust­ning­en. Det finns inga mer avan­ce­ra­de sy­stem till bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.