Mo­torn helt okej

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MO­TORN ÄR DET egent­li­gen ing­et fel på. Den tre­cy­lind­ri­ga ma­ski­nen er­bju­der 80 häst­kraf­ter, och det räc­ker för att flyt­ta på den här bi­len – åt­minsto­ne i li­te mer mo­de­ra­ta has­tig­he­ter. Men i kom­bi­na­tion med den steg­lö­sa au­to­mat­lå­dan blir det pann­ka­ka. Den ma­nu­el­la lå­dan är ett nå­got bätt­re al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.