Känns in­te pris­värd

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PÅ PAP­PE­RET SER det väl­digt bra ut. Med so­lid­lack och ma­nu­ell lå­da kom­mer man un­dan med 119 400 kro­nor. Låg för­bruk­ning. 5 års ny­bils­ga­ran­ti. Men jäm­fört med kon­kur­ren­ter­na har Spa­ce Star in­te myc­ket att kom­ma med. Bi­len känns helt en­kelt in­te pris­värd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.