Har­mo­niskt och trev­ligt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HYBRIDDRIVLINAN i Lex­us RC 300h be­står av en fyr­cy­lind­rig ben­sin­mo­tor på 2,5 li­ter som får hjälp av en el­mo­tor. Sy­ste­met är har­mo­nisk och trev­ligt att ha att gö­ra med. Här finns till­räck­ligt med kraft för an­stän­di­ga pre­stan­da, 223 häst­kraf­ter upp­ger Lex­us själ­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.