Finns som stan­dard

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VI HIT­TAR INGA krock­re­sul­tat från Eu­ro Ncap – men Lex­us RC gjor­de bra ifrån sig i de ame­ri­kans­ka IIHS:s krock­tes­ter. Den nöd­vän­di­gas­te sä­ker­hets­ut­rust­ning­en finns som stan­dard, bland an­nat det ak­ti­va krock­skydds­sy­stem PCS som in­ne­hål­ler au­tobroms.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.