In­te nä­ra siff­ror­na...

Allt Om BILAR - - Provkörning -

5 LI­TER PER tio mils ­blan­dad kör­ning och 116 gram CO2 per kilo­me­ter är ju så klart bra. Dock var vi ald­rig i när­he­ten av de siff­ror­na un­der test­da­gar­na. För­mod­li­gen mås­te man va­ra näs­tan löj­ligt för­sik­tig med gaspe­da­len om det­ta ska bli ett rik­tigt bra mil­jö­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.