Kraft­fullt och vac­kert

Allt Om BILAR - - Provkörning -

SÅ ELE­GANT. SÅ kraft­full. Så vac­ker. Det är svårt att tän­ka sig en snyg­ga­re coupé än Lex­us RC, fram­för allt F Sport-ver­sio­nen. Un­der test­da­gar­na såg vi många be­und­ra­re vän­da på si­na hu­vu­den för att kun­na se or­dent­ligt när vi kör­de för­bi. Högs­ta be­tyg här, så klart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.