Myc­ket peng­ar

Allt Om BILAR - - Provkörning -

GRUNDVERSIONEN Lex­us RC 300h Com­fort kos­tar från 414 900 kro­nor. Det är myc­ket peng­ar. Vill man ha F Sport, som har en be­tyd­ligt hög­re ut­rust­ningsni­vå, blir det dy­ra­re. Myc­ket dy­ra­re. Från 538 700 kro­nor vill Lex­us ha för att ge dig nyck­lar­na till en bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.