Märk­ligt med till­va­len

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PORSCHE SPORT Chro­no­pa­ket är till­val och frå­gan är väl var­för? Finns det nå­gon som kö­per den här bi­len ut­an de oli­ka kör­pro­gram­men? Ad­ap­tiv fart­hål­la­re och fil­by­tesvar­na­re är ock­så till­val. Märk­ligt. Nu bryr sig kanske in­te Porschekö­par­na om det här men det bor­de va­ra stan­dard­ut­rust­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.