Ef­fekt­kur­van jämn och fin

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MO­DER­NA tur­bo­mo­to­rer har ett mi­ni­mum av så kal­lad tur­bo­lagg – att ef­fek­ten slä­par – och i stäl­let är ef­fekt­kur­van väl­digt jämn och fin. Porsches nya fyr­cy­lind­ri­ga mo­tor­fa­milj är i mins­ta la­get för många Pors­chefans men S-ver­sio­nen på 2,5 li­ter hål­ler måt­tet. Jag ha­de gär­na sett li­te mer ka­rak­tär vid av­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.