Till­val – el­ler sak­nas helt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HÅL­LA BI­LEN I rätt fil, ad­ap­tiv fart­hål­la­re, dö­da vin­kel-var­ning och au­tobroms. Vis­sa sa­ker är till­val me­dan and­ra in­te finns alls. Porsches sport­bi­lar nö­jer sig med an­tisladd och ABS men det är klart att sta­bi­li­se­rings­sy­stem och bromsar i världs­klass ock­så ska räk­nas in un­der sä­ker­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.