Väl­digt små för­änd­ring­ar

Allt Om BILAR - - Provkörning -

EN STOR BILDSKÄRM do­mi­ne­rar mitt­kon­sol­len och Porsche har ploc­kat bort en hel del av knap­par­na. Än­då är ste­get långt till Mercedes el­ler Au­dis di­gi­ta­la in­stru­men­te­ring. Porsche vän­tar på fram­ti­dens in­te­ri­ör­de­sign och har gjort små, små för­änd­ring­ar de se­nas­te åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.