Ing­en laståsna

Allt Om BILAR - - Provkörning -

JO, DU KAN få med dig en li­ten väs­ka som kla­rar hel­gens be­hov och jac­kan kan du vi­ka ihop bakom sto­len. Men den kom­pak­ta bi­len är för­stås ing­en laståsna. Jäm­fört med den för­ra mo­del­len är ut­rym­met bra myc­ket mind­re men det be­ror på att man änd­rat sät­tet att mä­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.