Maz­da CX-3

Allt Om BILAR - - Topplistan -

Maz­da har stor fram­gång med si­na suv:ar och lil­la CX-3 har fått mas­sor av ut­mär­kel­ser för si­na fi­na kö­re­gen­ska­per. CX-3 vann ock­så vår tv-du­ell mot Cap­tur i vå­ras i stor stil. På saj­ten le­a­se­on­li­ne.se finns ak­tu­el­la kam­pan­jer på privat­le­a­singav­tal för CX-3 och du kan få en två­hjuls­dri­ven suv från 3150 kro­nor per må­nad. Bil­li­gas­te fyr­hjuls­driv­na bi­len kos­tar 900 kro­nor till. Du får en li­ten och smi­dig suv med bra tek­nisk ni­vå och hygg­lig kom­fort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.