Kia Spor­tage

Allt Om BILAR - - Topplistan -

Till­sam­mans med Nis­san ­Qashqai Vol­vo XC60 är det Spor­tage som age­rat lo­ket i för­sälj­ning­en av mel­lansto­ra suv:ar i Sve­ri­ge. Spor­tage är po­pu­lär i Sve­ri­ge och den nya mo­del­len har fått ett bra mot­ta­gan­de, trots att bland an­nat jag kla­gat en del på de­sig­nen. Spor­tage fanns med i Ki­as sto­ra som­mar­kam­panj – som rul­la­de som mest in­ten­sivt un­der fot­bolls-EM – och det går att pri­vat­lea­sa en Spor­tage Ac­tion för 3790 kro­nor per må­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.