VW Ti­gu­an

Allt Om BILAR - - Topplistan -

Det här är en av årets sto­ra för­sälj­nings­suc­cé­er i Sve­ri­ge. Vi häm­tar ett pri­vat­le­a­sing­er­bju­dan­de på en VW Ti­gu­an med den fi­na 190-häst­kraf­ters die­sel­mo­torn och au­to­mat­lå­dan DSG från Bil­met­ro och pri­set stan­nar vid 4495 kro­nor per må­nad in­klu­si­ve fri ser­vice i tre år. Här är rå­det att verk­li­gen tän­ka till med mo­tor­va­let. Be­hö­ver du in­te all kraft i 190-mo­torn är det bätt­re att väl­ja en mind­re motor och där­med sän­ka må­nads­kost­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.